Popis: První číslo Zpravodaje pro MAS Střední Polabí, o.s. – Zpravodaj je připraven pro tisk novinového vzhledu, první číslo vyšlo v listopadu 2014 a obsahuje celkem 4 strany.

Datum realizace: listopad 2014 – doposud
Webové stránky projektu: www.strednipolabi.cz

zpravovaj1
zpravodaj2
zpravodaj3
zpravodaj4