Popis: Vytvoření nových responsivních stránek s one-page designem pro společnost zabývající se tříděním, skladováním a reworkem. Stránky jsou jak v českém tak anglickém jazyce – jednoduchým přidáním druhého jazyka do sloupce, tedy bez nutnosti překlíkávat na jiný jazyk.
Datum realizace: listopad 2014
Webové stránky: http://xawaxquality.cz/, http://xawaxquality.eu/


xawax-nahled